۰۲۱-۹۱۳۱۵۱۷۱

مقالات مفید برای آموزش آنلاین

انگیزه از دیدگاه ویژگی یادگیرنده

چکیده: روش غالب برای بررسی انگیزه ، مفهوم سازی ساختارهای مختلف انگیزشی به عنوان خصوصیات یا صفات یادگیرنده یا دانش آموز بوده است. انگیزه برای انجام بسیاری از این تحقیقات در تلاش برای شناسایی عواملی است که به میزان فرسایش بالاتر کمک می کنند . سعی شده است با شناخت 2 عامل اثر گذار در فرآیند یاد گیری دانش 

چگونه کلاسهای آنلاین را جذاب کنیم؟

هدف شما: داوطلب شدن بی سابقه دانش آموزان!

تغییر موفقیت آمیز از آموزش مبتنی بر کلاس به آموزش آنلاین نیاز به یک استراتژی تعاملی دارد. به هر حال ، اگر دانش آموزان شما در طول کلاس به درس توجه نکنند ، آنها قادر به یادگیری چیزی نخواهند بود. اگر مخاطبین شما درگیر و فعال باشد ،…. 

9 استراتژی موفقیت برای شرکت در کلاسهای آنلاین

 در گذشته ، کسب آموزش به معنای حضور فیزیکی در کلاس های حضوری بود ، که اغلب برای متخصصان شاغل یا افرادی که برنامه های پیچیده دارند،چالش هایی ایجاد می کرد. اکنون، به لطف پیشرفت های فناوری،یافتن یک برنامه …..

نقش تعامل در یادگیری آنلاین

چکیده:یکی از مهمترین پرسش ها ی دانش آموزان در کلاس های آنلاین یا آموزش غیر حضوری همواره  آن بوده است که “آیا دانش آموزان و فراگیران میتوانند مانند فضای کلاسیک گذشته فعال بوده و تبادل اطلاعات داشته باشند؟”. این پرسش همواره در ذهن اساتید ، مربیان، دانش آموزان و فراگیران شایع است.سعی شده است که پاسخ به این پرسش را از دیدگاه چند نظریه پرداز و محقق در   حوزه ی آموزش ارائه شود

آموزش آنلاین و دو رکن اساسی آن

این مقاله با نگاهی مختصر ولی کامل به یادگیری به عنوان فرایند ساخت دانش و نقش روزافزون فناوری های دیجیتال در این فرآیند در زمینه های آموزش و آموزش عالی است. سعی شده است که  مفهوم آموزش آنلاین و دو شاخض اصلی آن یعنی کنترل یاد گیری و انگیزه  در آموزش و به طور خاص علل افت و یا افزایش انگیزه دانش آموزان و فراگیران ….

6 نکته برای بهبود آموزش آنلاین

امروز ، فناوری ما را احاطه کرده است. عکس ، بازی ، ارتباطات ، تحقیق و موارد دیگر درست با یک کلیک در اختیار ما قرار میگیرد. فناوری شیوه کار ما را در مورد همه موارد ، از جمله نحوه آموزش و یادگیری ، به شدت تغییر داده است. امروزه بچه ها می دانند که چگونه از ابزار های دیجیتال بهتر از والدین خود استفاده کنند و با پیشرفت آن ، مهارت استفاده از این ابزار را هم به روز کنند.

چگونه یک کلاس یا مشاوره ی آنلاین خوبی داشته باشیم؟

امروزه، فناوری ما را احاطه کرده است. عکس ، بازی ، ارتباطات ، تحقیق و موارد دیگر درست با یک کلیک در اختیار ما قرار میگیرد. فناوری شیوه کار ما را در مورد همه موارد ، از جمله نحوه آموزش و یادگیری ، به شدت تغییر داده است. امروزه بچه ها می دانند که چگونه از ابزار های دیجیتال بهتر از والدین خود استفاده کنند و با پیشرفت آن ، مهارت استفاده از این ابزار را هم به روز کنند.

خود آموزی : فرایندی چهار مرحله ای

یادگیری مستقل می تواند حتی برای درخشان ترین و با انگیزه ترین دانش آموزان نیز چالش برانگیز باشد. خود آموزی به عنوان یکی از ابزار های مهم درک بهتر در فرآیندهای مربوط به این روش مطالعه(چه کلاس آنلاین و چه کلاس حضوری) میباشد ، اجزای اصلی این نوع یاد گیری را که به عنوان یادگیری خودگردان شناخته می شود ، بیان می کند: آماده بودن برای یادگیری ، تعیین اهداف یادگیری ، درگیر شدن در فرایند یادگیری و ارزیابی یادگیری.

انگیزه یادگیری در کلاس های آنلاین

ویژگی های استقلال ، خودگردانی و انگیزه ذاتی از مدت ها پیش با یادگیرندگان از راه دور همراه بوده است ،انگیزه ذاتی نیز به عنوان یکی از ویژگیهای مهم فراگیران آنلاین شناخته شده است. یافته های حاصل از مطالعات تطبیقی بین فراگیران آنلاین در کلاس های آنلاین و فراگیران در کلاس های حضوری، همچنین نشان می دهد که یادگیرندگان آنلاین انگیزه ذاتی بیشتری نسبت به فراگیران حضوری خود دارند.