کسب درآمد و همکاری در فروش چهارگزینه

 

چهارگزینه از شما جهت همکاری در فروش خدمات دعوت می کند. در حال حاضر اتوماسیون بازاریابی چهارگزینه به ازای هر فروش و از طریق نصب بنر های تبلیغاتی اختصاصی در وبسایت یا صفحه های مجازی خودتان یا ارسال لینک اختصاصی به همکاران و دوستان ،  ۱۵% در برابر هر فروش حق معرفی دریافت خواهید کرد.

پس با استفاده از بخش “بازاریابی و همکاری در فروش چهارگزینه”، می‌توانید به ازای هر فروش، در آمد کسب کنید.

روش کار این اتوماسیون، بدین صورت است که به ازای خرید هر خدمات که از طریق لینک اختصاصی شما که در پنل کاربریتان قرار دارد، از چهارگزینه انجام شود، پس از ۴۰ روز، در صورت فعال بودن سرویس خریداری شده، به بخش درآمدهای تایید شده شما اضافه می‌شود.