با افزایش لزوم استفاده از کلاس آنلاین  دانش آموزان تا پیش از این شرایط می بایست در فضای آموزشی به صورت فیزیکی حضور داشته باشند و در کلاس پشت میز بنشینند اما در حال حاضر مکان آموزش دانش آموزان در گرو انتخاب آنهاست و هیچ اجبار و چهارچوبی در بودن در یک فضا ندارند.

پس برای افزایش تمرکز دانش آموزان، خانواده ها باید در خانه فضایی را مهیا کنند تا دانش آموزان بتوانند با آرامش خاطر بیشتری مطالب درسی را یاد بگیرند.

بسیاری از دانش آموزان با داشتن یک جای ثابت که محل شرکت در کلاس آنلاین خود باشد تمرکز بیشتری را روی مطالب درسی خود دارند، با تغییر این مکان سبب حواس پرتی دانش آموز و در نتیجه یادگیری او ۴۰ درصد کاهش می یابد. این مکان باید دارای نور کافی و به دور از تخت یا محل خواب دانش آموز باشد.

داشتن یک فضای متناسب با فضایی که دانش آموز در دوران مدرسه خود داشته است میتواند در افزایش تمرکز او تاثیر بسزایی داشته باشد. دسته ای از دانش آموزان برای یادگیری مطالب درسی اشتیاق زیادی نشان میدهند و از تکالیف روتین مدرسه فراری هستند و دوست دارند در فعالیت ها و پروژه های چالش برانگیز شرکت کنند تا این مطالب را عمیق تر یاد بگیرند و به فضای معمول تدریس دبیر قانع نیستند آنها انگیزه بالایی برای یادگیری دارند و مایلند خود را به چالش بکشند.

اما در مقابل دانش آموزانی هم هستند که برای فرار از درس و یادگیری بهانه های مختلفی آورده و تمایل دارند تا آنچه به صورت تمرین به آنها گفته شده برای رفع تکلیف انجام دهند و برای درس خود اهمیت زیادی قائل نیستند، زیرا انگیزه لازم را برای یادگیری ندارند و هدف و برنامه خاصی برای خود در نظر نگرفته اند.

برای افزایش انگیزه این دانش آموزان چه راهکار هایی باید در نظر گرفت؟

گروهی از معلمان معتقدند برای تشویق این دانش آموزان باید جایزه های مختلف برای ایجاد انگیزه آنها در نظر گرفت. تشویق دانش آموزان به صورت مداوم انگیزه دانش آموز را تقویت کرده و بعد از مدتی انجام کار هایی که قبلا با تشویق انجام میداد به صورت عادت در او شکل میگیرد و به صورت خودجوش به طرف درس سوق داده میشود.

اما برخی دیگر از معلمان معتقدند که یادگیری همراه تشویق به صورت جایزه از اعتبار یادگیری می کاهد و دانش آموز را شرطی میکند که هر کاری برای انجام آن چه سود و ارزش مادی به همراه خواهد داشت.

اما نباید از اثر گذاری آن بر روی دانش آموز غافل شد میتوان پاداش را در شکل های مختلف تعیین کرد مثلا میتواند به شکل جایزه دادن به او در مقابل همکلاسی هایش باشد یا تماس با والدین او و تبریک به خانواده اش برای موفقیت و پیشرفت درسی او باشد.

حتی میتواند در قالب صدآفرین که اگر به تعداد مدنظر معلم برسد برای او تشویق لحاظ شود.

تقریبا تمام والدین جامعه به دنبال راهی برای جذب دانش آموز به درس و انجام تکالیفش هستند که پیدا کردن این راه به نسبت مشکل به نظر می رسد. زیرا تمام دانش آموزان از نظر استعداد،توانایی ،هوش و یادگیری با هم متفاوت هستند اما میتوان با استفاده از روش های به نسبت ساده تا حدی تغییر نگرش در انجام تکالیف دانش آموز بوجود می آید.

یکی از روش های کاربردی تعیین زمان برای انجام تکالیف درسی برای دانش آموز معین نکنید اما قانونی تعیین کنید تا زمان انجام تکالیفش محدود شود که زودتر به انجام تکالیفش بپردازد. مثلا بداند تا قبل از تاریکی هوا باید تکالیف خود را به انجام برساند تا هم زمان را از دست ندهد هم تا دیر وقت انجام تکالیفش ادامه پیدا نکند.

یکی از روش های تغییر نگرش در دانش آموزان درگیر نکردن مستقیم والدین در امور درسی دانش آموز است

والدین میتوانند از راههای غیر مستقیم مانند حمایت مالی یا راهنمایی دانش آموزان برای پیشبرد اهداف دانش دانش آموزان به آنها کمک کنند. اما اینکه در انجام تکالیف دانش آموز و اصرار در خواندن مطالب درسی در صورت مقاومت دانش آموز داشته باشند امری بسیار اشتباه است و بار مسئولیت درسی دانش آموزان از شانه آنها برمی دارند و دغدغه انجام وظیفه از دانش آموز سلب می شود.

به او زمان بدهید تا اگر به انجام تکالیف درسی ممارست نکرد نتیجه کار خود را در کلاس با تغییر رفتار معلم ببیند و نا خودآگاه برای تغییر شرایط خود اقدام کند و راه آنرا پیدا کند.

حال اگر احساس میکنید فرزندتان به اندازه کافی تلاش برای یادگیری مطالب می کند اما در یادگیی او تاثیری ندارد به یک مشاور مراجعه کنید شاید ریشه ی این عدم یادگیری در عوامل مختلفی اعم از زمان مطالعه، عدم حضور ذهن کافی یا واهمه از دبیر و … باشد که باید با کمک مشاور این عوامل برطرف شوند. زیرا در دراز مدت موجب لطمه به دانش آموز در فراگیری دروس می شود و انگیزه دانش آموز از بین می رود.