۰۲۱-۹۱۳۱۵۱۷۱

متخصصان عقیده دارند که آموزشی با راندمان بالا است که دانش آموز یا شرکت کننده در یک کلاس آموزشی بتواند در آن مکان با حضور فیزیکی توام با تمرکز لازم آموزش مناسبی دریافت کند.ولی هم اکنون این امکان مقدور نیست و با یادگیری از طریق فضای آنلاین این امر شدنی است.باید همان فضا را با ایجاد فضای دوستانه و خودمانی به حهت ارتباط بهتر با این افراد شرکت کننده در کلاس های آنلاین برقرار سازیم.به دلیل عدم حض.ور فیزیکی معلم امکان پایین بودن کیفیت آموزشی وجود دارد و با استفاده از روش های آموزشی مختلف برای جذب شرکت کننده در این فضا و ارتقای کیفیت آموزشی میتوان کلاس را اداره کرد و چه بسا با در نظر گرفتن مزایای مختلف استفاده از این روش می توان در اکثر مواقع کلاس آنلاین را جایگزین کلاس حضوری کرد.بنابراین ما در هنگام ارتباط تصویری که فقط با استفاده از صوت و تصویر است میتوان از نور کافی و تصاویر محدود از حیوانات خانگی یا یک تابلوی زیبا میتوانیم ارتباط مناسب و صحیحب را با شدکت کننده در کلاس ایجاد کنیم و در این مواقع از اسلاید و یا تصاویر مناسب به ندرت استفاده کردو به جای آن از چهره و ویدئوی خود غافل نشویم.چرا که با استفاده ی مکرراز تصویر و اسلاید باعث کلافگی و خستگی افراد میشویم.ما باید مدام وضعیت شرکنندگان را در کلاس چک کنیم.در هنگام شروع کلاس بطور مستقیم وارد بحث و موضوع اصلی نشوید می توانید برای شروع از اسلاید یا گفتن کلمات انگیزشی استفاده کنید و هر چند دقیقه یکبار حضور افراد و تمرکز آنها را چک کنید و موقعیت هایی را برای تعامل با آنها فراهم کنید.همانطور که می دانید استرس و اضطراب قابل انتقال است،بنابراین شما می توانیددر میان جملات خود با لبخند زدن و یا مکث نمودن کنترل اضطراب و استرس را در آموزش خود ایجاد کنید.اگر در میان تدریس پریشان یا مضطرب باشید ئانش آموز یا شرکت کننده در آن ئکلاس به خوبی متوجه خواهد شد پس بهتر است در فرایند آموزشی شفاف عمل کنید.

روی نکات مثبت تمرکز بیشتری داشته باشید.کلاس های آنلاین ارتباط  اولیائ و مربیان را بسیار آسان کرده است و برقراری آن در هر زمان امکان پذیر است و امروزه با این روش مشارکت بسیار تنگاتنگ می باشد.با شرایط بوجود آمده و تبدیل آن به فرصت است مه میتوان از آم به طور مطلوب در جهت ارتقای راندمان آموزشی و افزایش بازدهی کلاس استفاده کرد.