۰۲۱-۹۱۳۱۵۱۷۱

 

مرحله 1: ارزیابی آمادگی برای یادگیری

دانش آموزان برای مطالعه موفق مستقل به مهارتها و نگرشهای مختلفی نسبت به یادگیری نیاز دارند. این مرحله دانش آموزان برای ارزیابی خود که شامل ارز یابی از وضعیت فعلی ، عادات مطالعه ، وضعیت خانوادگی و حامیان آموزشی در مدرسه و خانه است و همچنین شامل ارزیابی تجربیات گذشته با یادگیری مستقل یا خود آموزی است. سعی کنید برای آنکه یاد گیری مناسب تری را تجربه کنید، نسبت به خود و توانایی های ذهنی خود شناخت کافی را داشته باشید. علائم آمادگی برای یادگیری خودگردان شامل خود خوانی ، سازماندهی ، نظم درونی ، توانایی برقراری ارتباط موثر و پذیرش بازخورد سازنده و ارزیابی خود و بازتاب خود می باشد.

مرحله 2: اهداف یادگیری را تعیین کنید

برقراری ارتباط اهداف یادگیری بین دانش آموز و مربی و مشاور بسیار مهم است اگر دانش آموز شما به صورت آنلاین آموزش میبینند این ارتباط به شدت از اهمیت بالایی برخوردار میشود. همچنین در ایجاد درک روشنی از اهداف یادگیری بین دانش آموزان و مربیان ، قرارداد و قوانین یادگیری بسیار مهم است. قراردادهای یادگیری معمولاً شامل موارد زیر است:
• اهداف واحد مطالعه
• ساختار و توالی فعالیتها
• جدول زمانی برای اتمام فعالیت ها
• جزئیات مربوط به منابع منابع برای هر هدف
• جزئیات مربوط به مراحل رتبه بندی دانش آموزان
• بازخورد و ارزیابی با تکمیل هر هدف
• برنامه جلسه مشاوره ی آنلاین و یا مشاوره به صورت حضوری به صورت دوره های منظم
• توافق و مشخص کردن شرایط آموزش و نوع تدریس با دانش آموزان
پس از ایجاد ،این قوانین و مقرارات و برنامه ریزی ها باید به مشاور مطرح وسپس ارزیابی شوند و سوالات مربوط به امکان سنجی باید مطرح شود (به عنوان مثال ، چه مشکلی ممکن است رخ دهد؟ آیا کار زیاد است یا خیلی کم؟ آیا جدول زمانی و ارزیابی منطقی است؟).

مرحله 3: درگیر فرایند یادگیری شوید

دانش آموزان برای درک نیازهای خود به عنوان یک دانش آموز خود آموز، باید خود را به عنوان یک فرا گیر درک کنند. این درک خیلی میتواند درآموزش ها و کلاس های آنلاین و یا حتی مشاوره های آنلاین و غیر حضوری به شدت کمک کننده باشد. دانش آموزان همچنین باید پاسخگوی سوالات زیر باشند:
• نیازهای من: روش های آموزشی مجدد چیست؟
• معلم مورد علاقه من کی بود؟ چرا؟
• آنها چه کاری انجام دادند که با سایر معلمان متفاوت بود؟
دانش آموزان باید در طول برنامه خود در مورد این سوالات تأمل کنند و “معلم” را با ” مشاور” جایگزین کنند.
دانش آموزان همچنین باید رویکرد خود را برای مطالعه درک کنند که شامل:
• یک رویکرد عمیق برای مطالعه شامل تحول است که برای یادگیری خود آموز ایده آل است. این روش در مورد درک ایده ها ی
خود، استفاده از دانش در موقعیت های جدید و استفاده از مثالهای جدید برای توضیح یک مفهوم و یادگیری بیشتر از آنچه برای تکمیل واحد لازم می باشد ، است.
• یک رویکرد استراتژیک شامل سازماندهی است که دارای  دستیابی به بالاترین نمرات ممکن ، یادگیری آنچه برای قبولی در امتحانات لازم است ، به خاطر سپردن حقایق و صرف وقت برای تمرین از آزمون های گذشته
کلاس های سنتی و حضوری ممکن است یک رویکرد سطحی یا استراتژیک برای مطالعه را ترغیب کرده باشد. این رویکردها برای مطالعه مستقل و یا حتی کلاس های آنلاین نیز به اندازه ی کافی موفیت آمیز (یا حتی مناسب) نخواهند بود. مطالعه مستقل نیاز به یک رویکرد عمیق در مطالعه دارد ، که در آن دانش آموزان باید ایده ها را درک کنند و بتوانند دانش را در موقعیت های جدید استفاده کنند. دانش آموزان باید ارتباطات خود را ایجاد کنند و مشوق خود باشند.

مرحله 4: یادگیری را ارزیابی کنید

برای اینکه دانش آموزان در یادگیری خود موفق باشند ، باید بتوانند در یک واحد مطالعه ، بازتاب عملکرد خود و ارزیابی خود را از بر اساس آنچه که اموخته اند، ببینند. برای حمایت از این روند ارزیابی خود ، آنها باید:
• به طور منظم با مربی یا مشاور( چه به صورت مشاوره ی حضوری و چه به صورت مشاوره ی آنلاین) مشورت کنید ،
• به دنبال بازخورد باشید
• در بازتاب دستاوردهای خود شرکت کنند ، که شامل پرسیدن:
1- چگونه می دانم که یاد گرفته ام؟
2- آیا من در انطباق و استفاده از دانش انعطاف پذیر هستم؟
3- آیا من در توضیح مطالب اطمینان دارم؟
4- چه زمانی می دانم که به اندازه کافی یاد گرفته ام؟
5- چه موقع وقت خوداندیشی است و چه زمانی زمان مشاوره گرفتن از مشاور است؟

مسئولیت ها در فرآیند چهار مرحله ای خود آموزی

موفقیت در مطالعه مستقل مستلزم مسئولیت ها یا نقش های خاصی از دانش آموزان و مشاورین است. در زیر لیستی مختصر از مهمترین نقش ها آورده شده است. هم برای دانش آموزان و هم به دبیران توصیه می شود که به طور دوره ای این لیست را مرور کرده و در مورد اینکه آیا من توانسته ام سهم خود از مسئولیت را انجام می دهد ، ارتباط برقرار کنند.

نقش دانش آموزان

• آمادگی خود را برای یادگیری ارزیابی کنید
• اهداف یادگیری خود را مشخص کنید و قرارداد یادگیری بسازید
• روند یادگیری خود را کنترل کنید
• در تمام مراحل فرآیند یادگیری ابتکار عمل را داشته باشید – هم.اره به خود انگیزه بدهید و هیچ گاه احساس نا امیدی نکنید
• اهداف مورد نیاز خود را در طول واحد مطالعه مجدداً ارزیابی و تغییر دهید
• در صورت لزوم با مشاور خود مشورت کنید

مشاوره نقش مربیان

• ایجاد یک محیط یادگیری مشارکتی
• به ایجاد انگیزه و هدایت تجربه یادگیری دانش آموزان کمک کنید
• ابتکار عمل دانش آموزان را برای یادگیری تسهیل کنید
• در صورت وجود فرآیند یادگیری ، برای مشاوره در دسترس باشید
• همواره به عنوان یک مشاور راهکار ارائه دهید نه صرفا مدرس که تنها کار تدریس را برعهده دارد