۰۲۱-۹۱۳۱۵۱۷۱

با ورود سیستم آنلاین به دنیای آموزش باعث شد دانش آموزان بیش از پیش به دنبال یادگیری باشند و مطالب متنوع تر و بیشتر از سطح کتاب یاد بگیرند.این خود باعث تقویت مهارت در دانش آموز می شود.این سیستم باعث شد دانش آموزان آموزش های لازم را فقط یکبار آن هم در کلاس ببینند.آموزش آنلاین باعث شد دانش آموزان مسئولیت بیشتری نسبت به درس خود داشته باشدو با اجبار کسی به سراغ مطالعه نرود.این امر میتواند اتفاق مهمی در روند آموزش سالهای بعد باشد،زیرا دانش آموزان با تجربه این فضا و ادامه ی آن به این شرایط عادت کردند پس راحت تر با حضوری شدن کلاسها برای دروس خود برنامه ریزی می کنند و به یادگیری خود سروسامان می بخشند.آموزش آنلاین توانست دانش آموزان را بیشتر به سوی جست و جوی پاسخ سوالات خود از راه های مختلف ترغیب کند و او را وادار سازد که برای مسئله ی پیش آمده در ذهنش به دنبال راه حل بگردد.شاید اوایل این امر مشکل به نظر می رسید،اما به مرور زمان وقتی جواب سوالات خود را می یافت اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکرد به دنبال آن انگیزه بیشتری برای کنکاش در مطالب درسی خود دارد و با رو به رو شدن با سوالات مختلف می تواند مطالب را عمیق تر یاد بگیرد و به اطلاعات او هم افزوده می شود.اعکتماد به نفس امر اساسی در بدست آوردن موفقیت در رده یادگیری است . وجود این امر باعث رشد و شکوفایی استعدادهای درونی دانش آموز و همچنین بدست آوردن مهارت های گوناگون حتی خارج از فضای آموزشی شود.تشویق دانش آموز به یادگیری مهارت درسی بدون اعتناد به نفس کافی امری بیهوده و تلاشی بی نتیجه است.در واقع اعتماد به نفس نوعی آگاهی از توانایی ها و مهارت های فرد است که باعث می شود فرد به مسائل و امور پیش رو منطقی نگاه کرد و با توجه به دیدگاه خود نسبت به استعداد هایش دریابد که توانایی انجام آن کار را دارد یا خیر.در واقع افراد دارای اعتماد به نفس کافی اهدافی را انتخاب می کنند که از واقعیت انجام آن کار آگاه باشند و با توجه به انتظارات آنها کارهایشان پیش می رود.اعتماد به نفس به دانش آموز کمک می کندنقاط قوت درسی خود را پیدا کند و از نقاط ضعف خود آگاه باشد و بتواند نقاط قوت خود را بیشتر تقویت کند و راهی برای رفع نقاط ضعف خود پیدا کند.داشتن اعتماد به نفس می تواند اثراتی مثبت را در پیش داشته باشد:1

-استرس و اضطراب کم:استرس در دوره تحصیل که ناشی از عدم یادگیری و تلاش برای کسب نمره ی مورد نظر است امری طبیعی است،اما با وجود اعتماد به نفس این حالت روحی منفی به سرعت کاهش میابد و ذهن فرد را درگیر نمی کند.با وجود اینکه استرس امری جدایی ناپذیراست اما می توان با کسب اعتماد به نفس و تسلط روی توانایی های خود آنرا کمرنگ کرد و به حداقل رسانید..داشتن اعتماد به نفس باعث حفظ تعادل در انجام کارهای مختلف فرد می شود و فرد می تواند به راحتی از عهده انجام کارها یرآید.

2-ایجاد انگیزه:

در قدم اول داشتن اعتماد به نفس محرکی محسوب میشود تا با موفقیت در کارها زمینه ایجاد انگیزه فراهم شود.با داشتن انگیزه به دانش آموز کمک می کند تا اورا به سمت اهداف بزرگتر سوق دهد و به مراتب موفقیت های جدید تری بدست آورد،در مقابل از اثرات مخرب نداشتن انگیزه در دانش آموز ترس از به هدف نرسیدن دانش آموز و تطابق ندادن آنها با میزان توانایی های فردی آنهاست که باعث شکست در کارها و نا امید شدن آنها می شود.

3-تلاش و پشتکار:یکی از اثرات مثبت داشتن اعتماد به نفس تزریق روحیه سرسختی در انسان است که باعث ذمی شود هر چقدر هم کاری با شکست رو به رو شد باز هم انگیزه خود را برای ادامه راه از دست ندهد و بیشتر تلاش کند تا به آنچه مطلوبش است برسد .دانش آموزان نیز با پشتکار در امر یادگیری و اراده بتوانند بر سختی راه خود غلبه کند و اشتباهات خود را شناسایی کند در ادامه راه آنها را اصلاح کند و مجدد مرتکب آنها نشود.

برای ایجاد اعتماد به نفس در فرد حتی دانش آموز عوامل مختلفی دخیل هستند.یکی از این عوامل استفاده از تجربیات گذشته برای کاهش درصد اشتباه و تشویق اطرافیان علی الخصوص پدر و مادر با دانش آموز است با تشویق و سپردن کارهای مختلف که دانش آموز از عهده آن برآید می توانند نقش مهمی را در ایجاد اعتماد به نفس داشته باشند.اعتماد به نفس امری غریزی نیست و عوامل مختلفی در بوجود آمدن آن یا از بین بردن آن می توانند نقش داشته باشند،مانند فقر،رفتار اطرافیان مثل سرکوب ،شکست از کارهایی که انجام میدهد یا نوع برخورد معلم با دانش آموز.